Pulsatil Tinnitus

Cenik Z., Gül O., Uyar Y.

Kulak çınlaması KBB pratiğinde oldukça sık rastlanan bir şikayettir. Fakat tinnitusun pulsatil ve kalp sesleri ile eş zamanlı duyulması nadir bir durumdur. Pulsatil tinnitus hayatı tehdit eden ve tedavi edilebilecek olan bir hastalığın semptomu olabilir. Hastanın tinnitus sebebi otoskopik muayene ile ortaya konabilir, bazen de son derece gelişmiş tekniklerle bile sebep ortaya konamaz. Göz dibi muayenesi mutlaka yapılmalıdır. Bu yayının amacı pulsatil tinnitus literatürünü inceleme ile birlikte, pulsatil tinnitus vakalarına yaklaşımınızı ortaya koymak ve elde ettiğimiz sonuçları sunmaktır.

Pulsatile Tinnitus

Cenik Z., Gül O., Uyar Y.

Tinnitus is a frequent presenting symptom. Tinnitus that is rhyhmic and synchronous with the patients’ heart-bet is rare. Pulsatile tinnitus may be the only symptom of life threatening and treatable diseases. The cause of pulsatile tinnitus may be found on otoscopic examination. A detailed history of patients should be taken about tinnitus. Sometimes, we haven’t find out etilogy of tinnitus even with extreme diagnostic techniques. Fundoscopic examination must be carried out. The purpose of this review is to present our current understanding of the evaluation, diagnosis and treatment of patients with pulsatile tinnitus.

Türk Otolarengoloji Arşivi 28(1)/27-29

Şub İstanbul KBB BBC Uzmanları derneği ve TKBBV Ortak Bilimsel Toplantısı
İstanbul Marriott Hotel Asia
21
2018
Mar Sistematik Makale Yazımı Eğitimi
İstanbul
10
2018
Nis 3. İLKBAHAR TOPLANTISI
Belek/Antalya
12
2018
Ağu 3.ERA-SUMMIT
Kiev/Ukrayna
28
2018
KBB Dernek   | KBB Yeterlik Kurulu   | Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale