Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otolarengoloji Arşivi » 1990 » Amatsu Trakeo-Özofageal Şant
 

Amatsu Trakeo-Özofageal Şant

Yalçın Ş., Zaimler E., Külekçi M., Kıyak E., Yazıcı M.F., Miroğlu M., Yücel Z., Çelik Ö.

Total larenjektomi yapılan hastalarda ses üretiminin sağlanabilmesi için Amatsu tekniği ile trakeoözofageal şant yaptığımız 10 olgumuzda, konuşma rehabilitasyonu ve sonuçları inceledik. Amatsu trakeo-özofageal şant yöntemi kolay uygulanabilirliği ve başarı oranının yüksek oluşu nedeniyle çoğunlukla kullanılabilir.

Amatsu Tracheo-Oesophageal Shunt

Yalçın Ş., Zaimler E., Külekçi M., Kıyak E., Yazıcı M.F., Miroğlu M., Yücel Z., Çelik Ö.

We observed speech rehabilitation and outcome of Amatsu-tracheo-oesephageal shunt technique, in 10 patients with total laryngectomy. Between 1984-1987 in 10 patients with laryngeal cancer, Amatsu technique was performed with total laryngectomy and neck dissection or with total laryngectomy alone. The results were successful in that the inteligibility of their speech was high (% 94).

Türk Otolarengoloji Arşivi 28(1)/33-35

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale