Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otolarengoloji Arşivi » 1990 » Özofagus Larenks Trakea ve Bronş Yabancı Cisimleri
 

Özofagus Larenks Trakea ve Bronş Yabancı Cisimleri

Müderrisoğlu K., Mimaroğlu C.

Hastanemize larenks, Trakea ve Bronşta yabancı cisim nedeni ile başvuran 10 hasta ile özofagusta yabancı cisimle başvuran 28 hastaya GAA bronkoskopi ve özofagoskopi yapıldı. Larenks, trakea ve bronş yabancı cisimlerinin çocukluk çağında, özofagus yabancı cisim ise erken çocukluk çağı ve 40 yaşın üzerindeki çiğneme fonksiyonu bozuk olan kişilerde görüldüğü belirlendi.

Laryngo-Tracheobronchial and Esophageal Foreign Bodies

Müderrisoğlu K., Mimaroğlu C.

Bronchoscopy and oesophagoscopy were performed on 10 patients, with foregn bodies in the larynx, trachea and bronchi and 28 patients with foreign body in the esophagus, under general anestesia. It was observed that reign bodies in the larynx, trachea and bronchi were seen in chidhood, and the ones in the oesophagus were seen either in the early childhood or in patients over 40 due to insufficient chewing.

Türk Otolarengoloji Arşivi 28(1)/36-38

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale