Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otolarengoloji Arşivi » 1990 » Paranazal Sinüsler, Nazofarenks ve Nazal Kavite Yerleşimli Fibröz Histiositomalar (Olgu Raporu)
 

Paranazal Sinüsler, Nazofarenks ve Nazal Kavite Yerleşimli Fibröz Histiositomalar (Olgu Raporu)

Kanımtürk E., Dündar A., Özkaptan Y., Muş N., Çınaroğlu S.

Nonepitelyal bir tümör olan fibröz histiositoma baş ve boyun bölgesinde çok az görülür. Ayrıntılı bir literatür taraması yapılıp vakamız takdim edilmiştir.

Fibrous Hystiocytoma of the Paranasal Sinuses, Nasopharynx and Nasal Cavities (A case report)

Kanımtürk E., Dündar A., Özkaptan Y., Muş N., Çınaroğlu S.

Fibrous hystiocytoma, a nonepithelial tumor, is rarely seen in the head and neck region. A 25-year-oldmale with a history of blocked neso for 3 years was operateo and the histopathologic diagnosis was found to be fibrous hystiocytoma. Radiation therapy was induced. On the reason that one year later ocal recurrence was noted, another operation was done. A survey of literature with the presentation of the case is done.

Türk Otolarengoloji Arşivi 28(1)/39-41

KBB Dernek   | KBB Yeterlik Kurulu   | Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale