Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otolarengoloji Arşivi » 1990 » İlkokul Çağı Çocuklarında Konuşma ve Ses Bozukluğu İnsidansı
 

İlkokul Çağı Çocuklarında Konuşma ve Ses Bozukluğu İnsidansı

Belgin E., Derinsu U.

Amerika’da yapılan en son çalışmalara göre, okul çağı popülasyonunun (5-11yaş) %5’ini oluşturan iki milyon çocukta, ileri derecede konuşma bozukluğu veya işitme kaybına bağlı konuşma bozukluğu görülmektedir. Yapılan araştırmalarda konuşma bozukluğu olan insanlarda okul başarısı, iş verimliliği, çevreye uyum ve benlik kavramı olumsuz yönde etkilenmektedir. Zamanla sosyal yetersizlik ve kişilik bozuklukları görülmektedir. Türkiye’de ilk defa kliniğimizde Ankara ili ilkokullarında bir ön çalışma olarak konuşma bozuklukları taraması başlatılmıştır. Amacımız da hem aileleri ve eğiticileri bilgilendirmek, konuşma bozukluğu olan çocukların zaman geçirilmeden terapiye yöneltilmelerini sağlamaktır. 5-13 idi. Çalışmamızda değerlendirilen konuşma öğeleri 1- artikülasyon, 2- ses ve akıcılıktır. Değerlendirmeler sonucunda 308 öğrencinin 80’inde konuşma bozukluğu saptandı. Çalışmamız sonunda artikülasyon bozukluğunun % 59’luk bir oranla birinci sırayı aldığını görüyoruz.

Incidence of Speech and Voicing Disorders in Primary School Children

Belgin E., Derinsu U.

Speech and voicing disorders have a serious effect on behavioral patterns and therefore should be detected and treated early in life. In a first of its kind study done in Ankara, Turkey, 26 % of 308 primary school children showed such disorders. Of these, articulation disorders were the most prevalant, constituting 59 % of all disorders.

Türk Otolarengoloji Arşivi 28(1)/47-49

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale