Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otolarengoloji Arşivi » 1990 » Larenks Kanserlerinde Boyun Metastazlarının İncelenmesi
 

Larenks Kanserlerinde Boyun Metastazlarının İncelenmesi

Değer K., Şenvar A., Oltulu E., Özden A.

Baş boyunun en sık görülen kanseri olan larinks kanserinin tedavisinde boyun metastazlarının da tedavisi en az primer tümör kadar önemlidir. Bu çalışmada kliniğimizde tedavileri yapılan 55 hastanın boyun disseksiyon spesimenleri retrospektif olarak incelenmiş ve gerek elektif boyun disseksiyonunun önemi gerekse metastazların boyundaki dağılımı araştırılmıştır. Tümör lokalizasyonuna göre metastaslar incelendiğinde transglottik lezyonlarda % 44, supraglottik lezyonlarda %24 oranları bulunmuştur. Klinik olarak N olduğu halde postoperatif histopatolojik incelemede 14 olguda metastaz saptanmıştır (%28). Ayrıca posterior boyun üçgeninde metastaz oranı %10 olarak saptanmış ve bu bölgenin mutlaka alınması gereği ortaya çıkmıştır. Araştırma sonuçlarımız boyundaki hastalığın önemini ve elektif boyun disseksiyonunun kaçınılmaz bir şekilde gerekliliğini ortaya koymuştur,

The Evaluation of Neck Metastases in the Laryngeal Carcinoma

Değer K., Şenvar A., Oltulu E., Özden A.

Larynx carcinoma is the most frequent malignancy at the head and neck and the treatment of neck metastases is a retrospective study of 55 patients of larynx carcinoma who were treated in our clinic. Specimen reports have been reevaluated and the importance of elective neck dissection has been discussed. Metastatic ranges are % 44 at tranglottic lesions and % 24 at supraglottic lesions. A remarkable result is the false negative range and is about %28. Another finding is the %10 range of posterior triangle metastases. This means there is strongly need to take the posterior triangle tymphatic system. The treatment must include radical neck dissection absolutely.

Türk Otolarengoloji Arşivi 28(1)/53-55

Oca Tiroidektomi & Parotidektomi
İstanbul
31
2019
Şub Meniere Hastalığı
İzmir
5
2019
Şub Olgularla Rinoloji
Ankara
18
2019
Şub Östaki tuboplasti
İstanbul
21
2019
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale