Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otolarengoloji Arşivi » 1990 » Massif Epistaksisin İntrakranial Vasküler Patolojiler ile İlişkisi
 

Massif Epistaksisin İntrakranial Vasküler Patolojiler ile İlişkisi

Cenik Z., Özkal E., Gül O., Uyar Y.

Bu yazıda masif epistaksis ile karakterize iki vaka sunulmaktadır. Bunlar sfenoid sinüse açılan travmatik bir anevrizma ve karotikokavernöz fistül vakalarıdır. KBB pratiğinde oldukça nadir rastlanan patolojiler olmaları sebebiyle bu iki vaka sunulmuş ve masif epistaksisler içindeki yerleri tartışılmıştır.

Relation of Massive Epistaxis With İntracranial Vascular Pathologise

Cenik Z., Özkal E., Gül O., Uyar Y.

Massive epistaxis due to carotico-cavernous fistula or traumatic intracranial aneurysm is not frequently encountered in ENT practice. In a 16 years old male with massive nasal bleeding a traumatic aneurysm of the internal carotid artery, opening into the sphenoid sinus was diagnosed. The second case was a 22 years old female and she had been admitted to our clinic with massive nasal bleeding, 11 days later from the cerebral trauma carotico-cavernous fistula was diagnosed. In both cases, ligation of the common carotid artery, internal carotid artery and external carotid artery and trapping was performed. No neurological deficit was observed.

Türk Otolarengoloji Arşivi 28(2)/73-75

Oca Tiroidektomi & Parotidektomi
İstanbul
31
2019
Şub Meniere Hastalığı
İzmir
5
2019
Şub Olgularla Rinoloji
Ankara
18
2019
Şub Östaki tuboplasti
İstanbul
21
2019
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale