Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otolarengoloji Arşivi » 1990 » Larinks Schwannomaları (Üç Olgu)
 

Larinks Schwannomaları (Üç Olgu)

Özşahinoğlu C., Akçalı Ç., Kıroğlu F., Çetik F., Yaman A., Özer L.

Nörojenik tümörlerden olan schwannomalar, baş-boyun bölgesinde sıklıkla, larinkste ise nadir görülürler. Bu makalemizde; bir tanesi epiglotun laringeal yüzünde, diğeri interaritenoid bölgeden gelişip postkrikoid bölgeye ekstansiyon gösteren, bir diğeri ise larinkste sağ ariepiglottik plikayı içine alan üç olgu tartışılmıştır.

Laryngeal Schwannomas (Three Cases)

Özşahinoğlu C., Akçalı Ç., Kıroğlu F., Çetik F., Yaman A., Özer L.

Schwannomas are often seen in the head and neck region whereas very rare in the larynx. In this article we presented three cases of laryngeal schwannoma one in the laryngeal surface of epiglottis, one in the interarytenoid region and the other in the right aryepiglottic fold.

Türk Otolarengoloji Arşivi 28(2)/84-85

Oca Tiroidektomi & Parotidektomi
İstanbul
31
2019
Şub Meniere Hastalığı
İzmir
5
2019
Şub Olgularla Rinoloji
Ankara
18
2019
Şub Östaki tuboplasti
İstanbul
21
2019
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale