Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otolarengoloji Arşivi » 1990 » Septum Deviasyonlarının Sinüzit Oluşumundaki Etkisi
 

Septum Deviasyonlarının Sinüzit Oluşumundaki Etkisi

Cenik Z., Yöndemli F., Doğmuş H.

Septum deviasyonuna bağlı burun tıkanıklığı ile maksiller sinüzit arasında önemli bir ilişki olduğu kabul edilmektedir. Bu çalışmada septum deviasyon şikayeti ile ameliyat için kliniğimize yatırılan 100 hasta incelenmiş ve hastaların 78’inde maksiller sinüs patolojisi bulunmuştur.

Influence of Septal Deviation on Sinusitis

Cenik Z., Yöndemli F., Doğmuş H.

It is accepted that there is a great correlation between sinusitis and nasal obstruction due to septal deviation and 100 adult patients with nasal obstruction due to septal deviation were hospitalized for submucous septal resection operation and investigated. In 78% of the cases, maxillary sinus pathology was detected radiology. This finding did not correlate with the literature findings.

Türk Otolarengoloji Arşivi 28(2)/92-93

KBB Dernek   | KBB Yeterlik Kurulu   | Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale