Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otolarengoloji Arşivi » 1990 » Türkçe’deki Fonemlerin Sensör ve Motor Afazililer Tarafından İşitme ve Görme Yoluyla Ayırd Edilmesi
 

Türkçe’deki Fonemlerin Sensör ve Motor Afazililer Tarafından İşitme ve Görme Yoluyla Ayırd Edilmesi

Belgin E., Ongun N.

Türkçede afazililerin hangi fonemleri kaç hücreli sözcüklerde algıladığı ve ayırt ettiğine dair bir araştırma yapılmamıştır. Bu düşünceden ve literatür çalışmalarından yola çıkarak afazililerin Türkçe’deki hangi fonemleri ayırt edeceklerini ve tedavide hangi fonemlerden ve kaç sayıda heceli kelimelerden başlanması gerektiğini bulmak için araştırma yapıldı. Afazilerle uygulanacak konuşma terapisinde tek heceli ve sesli fonemlerden başlanması, ileri heceli sözcükler fonetik açıdan dengeli olmasına dikkat edilmesi ve başlangıçta m, b, p gibi söyleniş biçimleri gözle görülebilen sözcüklerin seçilmesi gerekir.

Visual and Auditory Differantiation of Turkish Phonems by Sensory and Motor Aphasiacs

Belgin E., Ongun N.

There is not any research on Turkish phonems and whether are understood and perceived or not by the aphasic patients. An investigation was carried out on which phonems are not discriminated and from which phonem that the therapy should start. Speech therapy in a phasic patients, should start with one syllable wovel phonems. Two syllable phonems must be balanced and wovels must, include letters like b, p, m which pronunciations are visible.

Türk Otolarengoloji Arşivi 28(2)/96-97

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale