Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otolarengoloji Arşivi » 1990 » Baş ve Boyunda Aktinomikoz
 

Baş ve Boyunda Aktinomikoz

Etaner R., Kayhan V., Savaş İ., Sunay T., Değer K., Korkmaz A., Uluğ T., Özbek İ.

20 yaşında bayan hasta: Şikayetleri, disfoni, dispne, boyunda ağrı ve öksürük. Hastaya 3 yıl önce sağ submandibular gland ekstirpasyonu yapılmıştı. Hastada sağ submandibular bölgeden endolarenks’e kadar ulaşan Aktinomikoz enflamasyonu mevcuttu. Larinks pasajı oldukça daralmıştı. Radyografik tetkiklerde mandibula infiltrasyonu görülmüyordu. Enflamasyon lateral farengetomi ile drene edildi, açık drenaj tercih edildi, trakeotomi yapıldı. Kültür ve antibiyogram sonucu Carbenisilinin etkili olduğunu gösterdi. Geopen (Carbenicilin) 4 gr/gün ve Biteral tablet 2 x 2 olarak 8 gün verildi. Tedavi kesildi, çünkü hasta devam etmek istemedi. 3 ay sonra hasta tekrar başvurdu. Penisilin kristalize 30 milyon ünite IV ve tetrasiklin 4 gr/gün 3 hafta verildi. Hasta tekrar tedaviye devam etmek istemedi ve tedavi kesildi. Beş yıl sonra hasta tekrar geldi. Sağ mandibular korpusta büyük bir defekt oluşmuştu. Hasta mandibula rezeksiyonunun ve tıbbi tedaviyi kabul etmedi. Yüksek doz antibiyotikler ve büyümüş lezyonların açık drenajına rağmen tedaviyi bırakan hasta terapide yetersizliğe sebep oldu.

Head and Neck Actinomycosis

Etaner R., Kayhan V., Savaş İ., Sunay T., Değer K., Korkmaz A., Uluğ T., Özbek İ.

20 years old female patient: Presenting complaints are dysphonia, dyspnoea, pain at neck and coughing. Underwent right submandibular gland extirpation 3 years ago. The patient had actinomycosis inflammation starting from right submandibuler region reaching to endolarynx. The laryngeal cleft was narrowed. No mandibula infiltration was seen at radiographies. The abscess was drained by lateral pharyngotomy, open drainage was chosen and a, tracheatomy was performed. The result of culture showed that carbeniciline was effective. Geopen (Carbonicilin) 4 gr/day and Biteral pill 2 x 2 were given for "8" days. 3 months later the patient applied again. Penicillin 30 million unit IV and tetracycline 4 gr/day were given for "3" weeks. The patients again didn’t want to go on the cure and the cure was ended. 5 years later the patient came again. He had a large defect on his right mandibular corpus. The patient refused the resection of his mandibula and medical therapy. Despite high dose of antibiotics and open drainage the lesions being large and patient’s lack of cooperation the therapy failed.

Türk Otolarengoloji Arşivi 28(2)/100-101

Oca Tiroidektomi & Parotidektomi
İstanbul
31
2019
Şub Meniere Hastalığı
İzmir
5
2019
Şub Olgularla Rinoloji
Ankara
18
2019
Şub Östaki tuboplasti
İstanbul
21
2019
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale