Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otolarengoloji Arşivi » 1990 » Dudak Kanserleri Cerrahisi
 

Dudak Kanserleri Cerrahisi

Özdem C., Ölçer S., Demireller A., Töral İ., Demirer N., Göklü M.

Dudak kanserleri 40-50 yaş üzerinde görülür %95’i yassı hücreli karsinom %5’i bazal hücreli karsinom ve malign tükürük bezi neoplazmalarıdır. Hastalık %95 alt, yüzde 5 üst dudakta lokalizedir. Bu çalışmamız alt dudak tümörlü 9 hasta üzerinde yapılmıştır. Vakalarımızın 4’ü T2, 4’ü T3, 1 tanesi T4’dür. Hastalara tümör derecesi ve lenf nodu metastazına göre tek taraflı, iki taraflı suprahyoid boyun diseksiyonu veya bir taraf boyun disseksiyonu ile birlikte karşı taraf suprahyoid diseksiyon, alt dudağa parsiyel rezeksiyonuyla birlikte uygulanmıştır. Radyoterapi dudak kanserlerinde in situ ve erken dönemde uygulanır. Cerrahi tedavinin planlanmasında lenfatikler önemlidir. Ashley dudak kanserlerinde cerrahi tedavi ile 5 yıllık sürviyi %87 radyoterapi ile yüzde 77 olarak belirtmektedir.

Surgical Management of Labial Carcinomas

Özdem C., Ölçer S., Demireller A., Töral İ., Demirer N., Göklü M.

Labial cancer peaks at the 4th and 5th decades. It is more common in the male and at the lower lip. 95% of the cases present with squamous cell carcinoma 5% are basocellular carcinomas. This revieqar consists of 9 cases, four of them T2, another four are T3 tumors, one case being at T4 lesion. Unilateral or bilateral suprahyoid neck dissection or RND with contralateral suprahyoid ND were performed as indicated by the tumor stage. Radiotherapy is indicated in the early stages and in the in situ Ca. Lymphatics are important in planning the therapeutical mode. Ashley reports the 5 years survival in the labial Ca tobe 87% with surgical excision and 77% with radiotherapy.

Türk Otolarengoloji Arşivi 28(2)/102-104

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale