Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otolarengoloji Arşivi » 1990 » Bir Olgu Nedeniyle Jüvenil Larengeal Papillomatosis
 

Bir Olgu Nedeniyle Jüvenil Larengeal Papillomatosis

Yalçın Ş., Koyuncu M., Akdurucak O.

Bir olgu nedeniyle jüvenil larengeal papillomatozisin tanısı, prognozu ve tedavisi gözden geçirildi. Kesin tanısı direkt larengoskopi ile yapılıp etyolojisinin kesin olmamakla birlikte viritile olduğu düşünüldü. Tedavide muhtelif yöntemler denenmesine rağmen en etkileri güvenilir yöntem cerrahi olarak poliplerin temizlenmesidir. Rekurren sıklığı göz önünde bulundurularak en az 1 yıl süreyle hastalar izlenmelidir.

Juvenile Laryngeal Papillomatosis (A Case Report)

Yalçın Ş., Koyuncu M., Akdurucak O.

The diagnosis, treatment and prognosis of juvenile laryngeal papillomatosis are reviewed along with the presentation of a single case. Definitive diagnosis was established by direct laryngoscopy. Although uncertain, the etiologic factor is supposed to be virility. The most effective and reliable method in the treatment is surgery.

Türk Otolarengoloji Arşivi 28(2)/115-117

Oca Tiroidektomi & Parotidektomi
İstanbul
31
2019
Şub Meniere Hastalığı
İzmir
5
2019
Şub Olgularla Rinoloji
Ankara
18
2019
Şub Östaki tuboplasti
İstanbul
21
2019
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale