Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otolarengoloji Arşivi » 1990 » Tekrarlayan Üst Solunum İnfeksiyonları Geçiren Çocuklarda Atopi
 

Tekrarlayan Üst Solunum İnfeksiyonları Geçiren Çocuklarda Atopi

Kanımtürk E., Dündar A., Özkaptan Y., Muş N., Çınaroğlu S., Ozangüç N.

Tekrarlayan üst solunum yolu enfeksiyonları nedeniyle tonsillektomi, adenoidektomi veya adenotonsillektomi planlanan bir grup çocukta atopi araştırması yapılmış ve atopi insidensinin ihmal edilmeyecek ölçüde olduğu saptanmıştır (%12-26). Ayrıca, Waldeyer lenfatiklerine cerrahi girişimin atopi üzerine herhangi bir zararlı etkisi olmadığı görülmüştür.

Investigation of Atopia in the Children with Recurrent Upper Respiratory Tract Infection.

Kanımtürk E., Dündar A., Özkaptan Y., Muş N., Çınaroğlu S., Ozangüç N.

Atopia is searched in a group of children with recurrent upper respiratory infection leading to tonsillectomy, adenoidectomy and adenotonsillectomy. Incidence of atopia was found to be higher than expected (%12-26). Also, no adverse effect of surgery of Waldeyer ring on atopia was found.

Türk Otolarengoloji Arşivi 28(2)/123-125

KBB Dernek   | KBB Yeterlik Kurulu   | Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale