Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otolarengoloji Arşivi » 1990 » Larenks Kanserinde Evre, Lokalizasyon ve Histolojiye Göre Akciğer Metastazlarının Araştırılması
 

Larenks Kanserinde Evre, Lokalizasyon ve Histolojiye Göre Akciğer Metastazlarının Araştırılması

Etaner R., Kayhan V., Savaş İ., Değer K., Uluğ T., Özbek İ., Urfa H.

Çalışma 32 hastayı kapsar. Hastalar servisimize veya radyoterapi kliniğine 1969-1983 yılları arası başvurdu ve Larinks ca. teşhisi biyopsi alınarak kondu. Bu hastaların bazıları ameliyat edildi, diğerlerine radyoterapi uygulandı ve ilerleyen kontrollerinde akciğer carsinoması görüldü. Elde edilen sonuçlar: 1-Supraglottik larinks carsinomada uzak metastaz daha sık. 2-T3 evresindeki carsinomalar serilerimizde birinci sıradaydı. 3 -N1 evresindeki carsinomalar serilerimizde birinci sıradaydı. 4- Uzak metastaza sebep olan hiçbir Grade I derecesi serilerimizde bulunamadı. Belirtmek istediğimiz grade belirtilmesi rutin bir hakikat olmalı ve raporlarda belirtilmelidir, çünkü bu hastanın prognozunu belirleyen bir faktördür. Üstelik rutin kontrollerde uzak metastaz olasılığının %5 olduğu gözönüne getirilmeli ve tetkik olunmalıdır.

The Search of Lung Metastasis of Larynx Carcinoma According to Its Grades Localizations and Histologies

Etaner R., Kayhan V., Savaş İ., Değer K., Uluğ T., Özbek İ., Urfa H.

The study comprises 32 patients. Patients applied to our service or radiotherapy clinic between the years of 1969-1983 and larynx carcinoma was diagnosed histopathological, Some of these patients were operated, others under went radiotherapy and at follow-up it was seen that they had lung carcinoma. The result obtained: 1-Distant metastasis of supraglottic larynx carcinoma is more frequent. 2-T3 carcinomas ranked first in our series. 3-Carcinomas at N1 are in the first rank in our series. 4- no Grade I degree was found causing distant metastasis in our series. We would like to state that grade determination ought to be routine activity and made clear in the reports. Because it is factor determining the prognosis of the patient. Moreover in routine controls the probability of distant metastasis by the ratio of %5 should be taken in care and be alert.

Türk Otolarengoloji Arşivi 28(2)/126-128

Oca Tiroidektomi & Parotidektomi
İstanbul
31
2019
Şub Meniere Hastalığı
İzmir
5
2019
Şub Olgularla Rinoloji
Ankara
18
2019
Şub Östaki tuboplasti
İstanbul
21
2019
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale