Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otolarengoloji Arşivi » 1990 » Amatsu Trakeo-Esophageal (T-E) Shunt Ameliyatlarında Aspirasyonu Önleyici Yeni Modifikasyon
 

Amatsu Trakeo-Esophageal (T-E) Shunt Ameliyatlarında Aspirasyonu Önleyici Yeni Modifikasyon

Zaimler E., Külekçi M., Devge K.C.

Total Larenjektomi ameliyatı yapılan hastalardan ondokuzuna, Amatsu T-E shunt yapılarak ameliyat sonrası konuşma rehabilitasyonu sağlanmıştır. Ondokuz hastanın onbeşi daha önce tarif edilen klasik T-E shunt ile son dört hasta ise modifiye, aspirasyonu önleyici ek girişimle rehabilite edilmişlerdir. İlk gruptaki hastalardan onunda konuşma sağlanmış, ikinci grup hastalarımızın hepsinde konuşma çok iyi olmuştur. Modifikasyonla sağlanan sfinkter fonksiyonu daha önceki girişimlerdeki aspirasyon ve aspirasyonu önlemek için daha küçük yapılan T-E shunt'ın stenozu ile işlevini yapaması komplikasyonlarını önlemektedir.

A New Modification on the Amatsu T-E Shunt Procedure to Prevent Aspiration

Zaimler E., Külekçi M., Devge K.C.

In 19 patients in whom total laryngectomy was performed, Amatsu T-E Shunt was applied, thus maintaining postoperative speech rehabilitation in them. 15 of the 19 patiens were rehabilitated with the classical T-E Shunt previously described and the remaining four patients with an additional modified intervention to prevent aspiration. Postoperative speech was achieved in ten patients in the first group and excellent results were obtained in all of our patients in the second group. Sphincteric function which was obtained by modification prevents the problem of aspiration confronted with in previous interventions and the complication of obstruction of obstruction due to shunt stenosis caused by T-E Shunt of small size.

Türk Otolarengoloji Arşivi 28(3)/132-134

Oca Tiroidektomi & Parotidektomi
İstanbul
31
2019
Şub Meniere Hastalığı
İzmir
5
2019
Şub Olgularla Rinoloji
Ankara
18
2019
Şub Östaki tuboplasti
İstanbul
21
2019
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale