Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otolarengoloji Arşivi » 1990 » Mandibula Kırıklarının Tedavisinde Açık Redüksiyon İndikasyonmarı
 

Mandibula Kırıklarının Tedavisinde Açık Redüksiyon İndikasyonmarı

Yıldırım İ., Çetinkale O., Çokneşeli B.

Mandibula kırıklarının tedavisi, kırıkla birlikte olan tüm sert ve yumuşak doku yaralanmalarının tedavisiyle birliktedir ve özelliklerine göre değişiklik gösterir. Basit ve komplike olmayan mandibula kırıkları konservatif, kapalı redüksiyon ve indirekt tespit yöntemleri ile tedavi edilirken aşırı deplase, çok parçalı, endante ve komplike manibula kırıklarında açık redüksiyon ve direkt tespit yöntemleri kaçınılmaz hale gelmektedir. Kapalı redüksiyon ve indirekt tespit yöntemlerinin yetersiz kaldığı olgularda açık redüksiyon indikasyonları başlar ve problemli mandibula kırıklarında gittikçe artan açık redüksiyon ve direkt tespit indikasyonları geniş bir tartışma alanına sahiptir. Bu yazıda, kırık tipi, hstanın yaşı durumu ve ek yaralanmalar, dişlerin varlığı, yaranın kontaminasyonu ve yaralanma şekli göz önüne alınarak uygulanacak tedavide "açık redüksiyon ve direkt tespitin yeri" tartışmalarına açıklık getirilmeye çalışılmıştır.

Indications for the Treatment of Mandibular Fractures by Open Reduction

Yıldırım İ., Çetinkale O., Çokneşeli B.

Treatment of the mandibular fractures with or without trauma on soft tissues may vary with the degree of severity of the trauma. Simple and noncomplicated fractures of the mandible may be treated by closed reduction and indirect skeletal fixation of the mandible indicate open reduction and direct fixation, even in the fractures of edentulous patient. On the other hand, open reduction and direct fixation are unavoidable choice where closed reduction and indirect fixation is inadequate to provide stability. This procedure has been getting more and more populer for the complicated fractures even though big controversy existing between different opinions. In this article, indications of open reduction and direct fixation of the mandible fractures were discussed according to the type of the fractures, the age and condition of the patient, toothor non-tooth situation, contamination and type of injury.

Türk Otolarengoloji Arşivi 28(3)/141-144

Oca Tiroidektomi & Parotidektomi
İstanbul
31
2019
Şub Meniere Hastalığı
İzmir
5
2019
Şub Olgularla Rinoloji
Ankara
18
2019
Şub Östaki tuboplasti
İstanbul
21
2019
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale