Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otolarengoloji Arşivi » 1990 » Larenks Kanserlerinde Boyun Metastazlarının İncelenmesi
 

Larenks Kanserlerinde Boyun Metastazlarının İncelenmesi

Değer K., Şenvar A., Oltulu E., Özden A.

Baş boyunun en sık görülen kanseri olan larenks kanserinin tedavisinde boyun metastazlarının da tedavisi en az primer tömür kadar önemlidir. Bu çalışmada kliniğimizde tedavileri yapılan 55 hastanın boyun disseksiyon spesimenleri retrospektif olarak incelenmiş ve gerek elektif boyun disseksiyonunun önemi gerekse metastazların boyundaki dağılımı araştırılmıştır. Tümör lokalizasyonuna göre metastazlar incelendiğinde transglottik lezyonlarda % 44, supraglottik lezyonlarda % 24 oranları bulunmuştur. Klinik olarak No olduğu halde postoperatif histopatolojik incelemede 14 olguda metastaz saptanmıştır (% 28). Ayrıca posterior boyun üçgeninde metastaz oranı % 10 olarak saptanmış ve bu bölgenin mutlaka alınması gereği orlaya çıkmıştır. Araştırma sonuçlarımız boyundaki hastalığın önemini ve elektif boyun disseksiyonunun kaçınılmaz bir şekilde gerekliliğini ortaya koymuştur.

Neck Metastasis in Laryngeal Carcinoma

Değer K., Şenvar A., Oltulu E., Özden A.

Larynx carcinoma is the most frequent malignancy at the head and neck and the treatment of neck metastasis is as important as primary site. This is a retrospective study of 55 patients of larynx carcinoma who were treated in our clinic. Specimen reports have been reevaluated and the importance of elective neck dissection has been discussed. Metastatic rates are % 44 at tranglottic lesions and % 24 at supraglottic lesions. A remarkable finding is the false negative range and is about % 28. Another findihg is the % 10 raanage of posterior triangle metastases. This means there is strong need to take the posterior triangle lymphatic system. The treatment must indude radival neck dissection absolutely.

Türk Otolarengoloji Arşivi 28(3)/145-147

Oca Tiroidektomi & Parotidektomi
İstanbul
31
2019
Şub Meniere Hastalığı
İzmir
5
2019
Şub Olgularla Rinoloji
Ankara
18
2019
Şub Östaki tuboplasti
İstanbul
21
2019
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale