Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otolarengoloji Arşivi » 1990 » Özofagus, Larenks, Trakea ve Bronş Yabancı Cisimleri
 

Özofagus, Larenks, Trakea ve Bronş Yabancı Cisimleri

Mimaroğlu C., Müderris S.

Hastanemize larenks, trakea ve bronşta yabancı cisim nedeni ile başvuran 10 hasta ile özafagusta yabancı cisimle başvuran 28 hastaya GAA bronkoskopi ve özofagoskopi yapıldı. Larenks, trakea ve bronş yabancı cisimlerinin çocukluk çağında, özofagus yabancı cisimlerinin ise erken çocukluk çağı veya 40 yaşın üzerindeki çiğneme fonksiyonu bozuk olan kişilerde görüldüğü belirlendi.

Laryngo-Tracheobronchial and Esophageal Foreign Bodies

Mimaroğlu C., Müderris S.

Bronchoscopy and esophagoscopy were performed on 10 patients, with foreign bodies in the larynx, trachea and bronchi and on 28 patients with foreign body in the esophagus, under general anestesia. It was observed that foreign bodies in the larynx, trachea and bronchi were in childhood, and the ones in the esophagus were seen either in the early childhood or in patients over 40 due to insufficient chewing.

Türk Otolarengoloji Arşivi 28(1)/36-38

Oca Tiroidektomi & Parotidektomi
İstanbul
31
2019
Şub Meniere Hastalığı
İzmir
5
2019
Şub Olgularla Rinoloji
Ankara
18
2019
Şub Östaki tuboplasti
İstanbul
21
2019
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale