Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otolarengoloji Arşivi » 1990 » İlkokul Çağı Çocuklarında Konuşma ve Ses Bozukluğu insidansı
 

İlkokul Çağı Çocuklarında Konuşma ve Ses Bozukluğu insidansı

Belgin E., Derinsu U.

Amerika’da yapılan en son çalılmalara göre, okul çağı popülasyonunun (5-11 yaş) %5’ini oluşturan iki milyon çocukta, ileri derecede konuşma bozukluğu veya işitme kaybına bağlı konuşma bozukluğu görülmektedir. Yapılan araştırmalarda konuşma bozukluğu olan insanlarda okul başarısı, iş verimliliği, çevreye uyum ve benlik kavramı olumsuz yönde etkilenmektedir. Zamanla sosyal yetersizlik ve kişilik bozuklukları görülmektedir. Türkiye’de ilk defa kliniğimizde Ankara ili ilkokullarında bir ön çalışma olarak konuşma bozuklukları taraması başlatılmıştır. Amacmız da hem aileleri ve eğiticileri bilgilendirmek, konuşma bozukluğu olan çocukların zaman geçirilmeden terapiye yöneltilmelerini sağlamaktır. Çalışmamıza katılan 308 öğrencinin yaş ortalaması 5-13 idi. Çalışmamızda değerlendirilen konuşma ögeleri artikülasyon 2-ses ve akıcılıktır. Değerlendirmeler sonuvunda 308 öğrencinin 80’inde konuşma bozukluğu saptandı. Çalışmamız sonunda artikülasyon bozukluğunun % 59’luk bir oranla birinci sırayı aldığını görüyoruz.

Incidence of Speech and Voicing disordars in Prinary School Children

Belgin E., Derinsu U.

Speeh and voicing disorders have a serious effect on behavioral patterns and therefore should be detected and treated earey in life. In a first of uts kind study done In Ankara, Turkey, 26 % of 308 primary school children showed such disorders. Of these, articulation disorders were the most prevdand, constituting 59 % of all disorders.

Türk Otolarengoloji Arşivi 28(3)/158-160

Oca Tiroidektomi & Parotidektomi
İstanbul
31
2019
Şub Meniere Hastalığı
İzmir
5
2019
Şub Olgularla Rinoloji
Ankara
18
2019
Şub Östaki tuboplasti
İstanbul
21
2019
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale