Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otolarengoloji Arşivi » 1990 » Transseptal Hipofizektomi
 

Transseptal Hipofizektomi

Akyıldız N., Özbilen S., Akman E., Göçmez M., Alp H., Çeviker N.

Bu çalışmada 1985-1987 yılları arasında Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi hastanesine başvuran ve transsfenoidal selektif hipofizektomi uygulanan 10 adet hipofiz tümörü takdim edilmiştir. Ekstrakranial grişimlerin esasını teşkil eden bu yöntemin üstünlükleri, cerrahi anatomi ve uygulamaya ait teknik hipofiz anatomofizyolojisi, hastalıkları ve operatif endikasyonlar ile beraberce incelenerek sunulmuştur.

Transseptal Hypophysectomy

Akyıldız N., Özbilen S., Akman E., Göçmez M., Alp H., Çeviker N.

Transophenoidal selective hypophysectomy operation was performed in 10 patients with hypophysis tumor between 1985-1987 in Gazi University medical School. Advantages of this procedure, surgical anatomy and surgical procedures, anatomophysiology and diseases of hypophysis, and operation indications are reviewed with the presentation of the cases.

Türk Otolarengoloji Arşivi 28(3)/179-181

KBB Dernek   | KBB Yeterlik Kurulu   | Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale