Larinks Leiomyomu

Özkul N., Karagöz M., Alper C., Başaranoğlu İ., Akalın G., Korkmaz M., Yağız B.

Larinksten kaynaklanan bir Leiomyoma vakası nadir görülmesi sebebiyle takdim edilmiş ve ilgili literatür gözden geçirilmiştir.

Leiomyoma of the Larynx

Özkul N., Karagöz M., Alper C., Başaranoğlu İ., Akalın G., Korkmaz M., Yağız B.

A case of Leimyoma origination from larynx has been presented because of its rare incidance and the related literature is reviewed.

Türk Otolarengoloji Arşivi 28(3)/182-183

Oca Tiroidektomi & Parotidektomi
İstanbul
31
2019
Şub Meniere Hastalığı
İzmir
5
2019
Şub Olgularla Rinoloji
Ankara
18
2019
Şub Östaki tuboplasti
İstanbul
21
2019
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale