Larinks Leiomyomu

Özkul N., Karagöz M., Alper C., Başaranoğlu İ., Akalın G., Korkmaz M., Yağız B.

Larinksten kaynaklanan bir Leiomyoma vakası nadir görülmesi sebebiyle takdim edilmiş ve ilgili literatür gözden geçirilmiştir.

Leiomyoma of the Larynx

Özkul N., Karagöz M., Alper C., Başaranoğlu İ., Akalın G., Korkmaz M., Yağız B.

A case of Leimyoma origination from larynx has been presented because of its rare incidance and the related literature is reviewed.

Türk Otolarengoloji Arşivi 28(3)/182-183

KBB Dernek   | KBB Yeterlik Kurulu   | Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale