Sulcus Glottidis

Etaner R., Savaş İ., Değer K., Uluğ T., Özbek İ.

Ses kısıklığıyla başvuran ve mikrolarengoskopi ile teşhis ve tedavi edilen bir sulcus glottidis vakası tanıtılmıştı. Larenksin konjenital anomalileriyle birlikte olduğu düşünülmüştü. Bizim vakamız, 15 yaşında bir kız. Konjenital ses kısıklığı yakınması vardı. İndirekt larengoskopide hiçbir patoloji bulunamadı. Genel anestezi altında yapılan mikrolarengoskopide her iki kordda fissure görüldü. Sol korda stripping uygulandı ve bir yıl sonra sağ korda da aynı yöntem uygulandı ve fissürün epiteli çıkartıldı. Hastanın ses kısıklığı tamamen düzeltildi. Sulcus glottidis ve ön comissure ağı glottis seviyesinde saklanmıştı ve indirekt larengoscopyde görülmüyordu. Bu gibi vakalarda diagnoz ve tedavide microlarengoscopy önemlidir. Ses kısıklığı ile başvuran özellikle kadın hastalar ve indirekt larengoscopyde karakteristik bir belirli görülmeyen hastalarda sulcus glottidis mutlaka göz önüne alınmalıdır.

Sulcus Glottidis

Etaner R., Savaş İ., Değer K., Uluğ T., Özbek İ.

A sulcus glottidis case who applied with a complaint of hoarsness and diagnosed and treated with microlaryngoscopy is presented. It has been considered with the congenital anomalies of larynx. Our case is a fifteen years old girl. She had a complaint of congenital hoarsness. No pathology was found at indirect laryngoscopy. Cord fussures were seen on both cords under microlaryngoscopy which was made under general anesthesia. Stripping was applied to the left cord and one year later than this the same thing was applied to the right cord and the epithelium of the fissures was removed. The hoarsness of the patient was completely cured. Sulcus glottidis and the web of anterior commissure are hidden in the level of glottis and cannot be seen at the indirect laryngoscopy. In such cases microlaryngoscopy is important in diagnosis and therapy. Sulcus glottidis must be taken into consideration when a patient has a complaint of hoarsness especially the women patients-and there is no characteristic sign at the indirect larengoscopy.

Türk Otolarengoloji Arşivi 28(3)/189-190

Oca Tiroidektomi & Parotidektomi
İstanbul
31
2019
Şub Meniere Hastalığı
İzmir
5
2019
Şub Olgularla Rinoloji
Ankara
18
2019
Şub Östaki tuboplasti
İstanbul
21
2019
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale