Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otolarengoloji Arşivi » 1990 » Kronik Otitis Mediada Orta Kulak Patolojisi
 

Kronik Otitis Mediada Orta Kulak Patolojisi

Devranoğlu İ., Enver Ö., Erişir F.

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi KBB Anabilim Dalında ameliyat edilmiş 154 kulak, pre- ve post-operatuvar olarak klinik bulgular yönünden incelenmiştir. Elde edilen bulgular, olguların büyük bir çoğunlukla aktif süpüratif karakterde kronik otite sahip olduğunu, kronik otitin erken yaşta başladığını, hastalığın özellikle ossöz destrüktif patolojiyle seyrettiğini ve labirentit komplikasyonunun seyrek olmadığını ortaya koymuş bulunmaktadır.

Middle Ear Pathology in Chronic Otitis Media

Devranoğlu İ., Enver Ö., Erişir F.

Pre and post operative evaluations of 154 cases of chronic otitis media that were treated at the ear nose and throat clinic of Cerrahpaşa Medical School. The overall results showed that most of our cases were in active suppuration phase at the time of diagnosis, mostly started at an early age, caused osseous destruction and also showed labyrinthitis, complications were not rare. The most pathologic changes were granulation tissue with a percentage of 67 % cholesteatomas were with 33 % the second. The evidence of edema, hiperemia, poliposis and granulation tissue in the middle ear mucosa with a high persentage shows that the disease is in an active phase. In our cases the mot destructed ossicle was incus 70 %.

Türk Otolarengoloji Arşivi 28(4)/196-198

Oca Tiroidektomi & Parotidektomi
İstanbul
31
2019
Şub Meniere Hastalığı
İzmir
5
2019
Şub Olgularla Rinoloji
Ankara
18
2019
Şub Östaki tuboplasti
İstanbul
21
2019
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale