Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otolarengoloji Arşivi » 1990 » Waardenburg Sendromu
 

Waardenburg Sendromu

Muş N., Yetişer S.

Waardenburg sendromu çok nadir olarak görülen, otozomal dominant olarak intikal eden ve diğer anomalilerle birlikte bulunan herediter sağırlıklardan biri olarak tanımlanmaktadır. Literatürde 1000 civarında yayınlanmış örneği bulunan bu sendrom, kliniğimizde son zamanlarda rastladığımız ve oldukça zengin bir semptomatolojiye sahip bir olgu nedeniyle bu makalede konu edilmiş ve bu vesileyle konuya ilişkin literatür gözden geçirilmiştir.

Waardenburg Syndrome

Muş N., Yetişer S.

Wardenburg syndrome is one of the hereditary deafnesses which is rerely seen and found with other congenital anomalies with otozomal dominant transmission. Until now, with a review of literature concerning about 1000 cases, this syndrome is seviewedin this paper and literature reviewed because of our case that we obtained in or clinics recently with abondant symptoms.

Türk Otolarengoloji Arşivi 28(4)/202-205

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale