Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otolarengoloji Arşivi » 1990 » Endoskopik Aletlerin Dezenfeksiyon Yöntemleri
 

Endoskopik Aletlerin Dezenfeksiyon Yöntemleri

Üneri C., Tutkun A., Şehitoğlu M.A., Üneri A.

Gerek rigid gerekse fleksib endoskopların günlük muayenelerde ve cerrahi girişimlerde kullanımı giderek yaygınlaşmaktadır. Buna parelel olarak endoskopların yol açtığı enfeksiyonların önlenmesi önem kazanmıştır. Makalede endoskopik aletlerin dezenfeksiyonu iiçin kullandığımız yöntem sunulmuştur.

Disinfection Methods for Endoscopic Instruments

Üneri C., Tutkun A., Şehitoğlu M.A., Üneri A.

There is an increase in daily use of rigidor flexible endoscopes for diagnosis and endoscopic surgery. This leads to a high risk of becteremia and crossinfection when the same endoscopic insturements and equipment are used on different patients. Therefore, there is a need for rapid, cost-effective non-toxic disinfecting agents. In this article we present our method of disinfection of endoscopes.

Türk Otolarengoloji Arşivi 28(4)/206-207

Oca Tiroidektomi & Parotidektomi
İstanbul
31
2019
Şub Meniere Hastalığı
İzmir
5
2019
Şub Olgularla Rinoloji
Ankara
18
2019
Şub Östaki tuboplasti
İstanbul
21
2019
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale