Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otolarengoloji Arşivi » 1990 » Maksilla Rezeksiyonundan Sonra Immediate Protez Uygulaması
 

Maksilla Rezeksiyonundan Sonra Immediate Protez Uygulaması

Değer K., Şenvar A., Keskin H.

Maksilla kanserlerinin cerrahi tedavisi sırasında sert ve yumuşak damakların rezeksiyonu oral kavitede bir takım defektlere sebep olarak ağız ve burun boşlukları arasında geniş iştiraklere yol açmaktadır. Konuşma ve yutma fonksiyonlarında bozulmalara neden olan bu durumun ortadan kaldırılması özellikle erken dönemde önemlidir ve erken protezlerle mümkün olabilmektedir. Bildiride kliniğimizde cerrahi tedavileri yapılan maksilla kanserlerinden bir tanesinin erken protetik tedavisi takdim edilerek bu protezlerin yararları gözden geçirilecektir.

Immediate Prosthesis Application after Maxilla Resection

Değer K., Şenvar A., Keskin H.

At the surgical treatment of maxillary cancers, resection of hard and sometimes soft palates causes some serious defects which creates large comunications between oral and nasal cavities. To solve this problem is very important for the patient because of the enormously destroyed seech and deglutition funactions. Almost the best way is immediate prosthesis and it prevents both the disturbance of speaking and difficulty in swallowing, Moreover immediate prosthesis helps the patients psychologically at the early postoperative period. In this report a patient who have treated with maxillary resection and immediate prosthesis has been presented and the advantages of this type of prosthesis have been offered.

Türk Otolarengoloji Arşivi 28(4)/208-210

Oca Tiroidektomi & Parotidektomi
İstanbul
31
2019
Şub Meniere Hastalığı
İzmir
5
2019
Şub Olgularla Rinoloji
Ankara
18
2019
Şub Östaki tuboplasti
İstanbul
21
2019
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale