Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otolarengoloji Arşivi » 1990 » Miringoplasti Uygulanan Hastalarda Tuba Östakinin Fonksiyonlarının Pre ve Post Operatif Değerlendirilmesi
 

Miringoplasti Uygulanan Hastalarda Tuba Östakinin Fonksiyonlarının Pre ve Post Operatif Değerlendirilmesi

Şenvar A., Dizdarlı B.

Uzun zamandır otoriteleri meşgul eden tuba östakinin timpanoplasti ameliyatlarında önemi konusu halen tam olarak açıklığa kavuşmuş değildir. Tubanın havalandırma kadar önemli mukosilier fonksiyonu da bu ameliyatlar için önem arz etmektedir. Literatürdeki çalışmaların daha çok havalandırma fonksiyonları arasındaki ilişki ve preoperatif ile postoperatif dönemlerde östakinin durumu araştırılmış ve bu konudaki literatür gözden geçirilmiştir.

Pre and Post Operative Evalution of the Eustachian Tube Function in Myringoplasty Patients

Şenvar A., Dizdarlı B.

The role of eustachian tube in tympanoplasty operations is not very clear yet. Either ventilation or mucociliary functions are important for these types of ear surgery. Most of the investigations are about only ventilation funcion. In our study mucociliary function of eustachian tubes of 26 myringoplasty patients have been investigated with saccarine reception time test. Additionally pre and postoperative conditions of tubas were evaluated and the other reports have been looked over.

Türk Otolarengoloji Arşivi 28(4)/211-213

Oca Tiroidektomi & Parotidektomi
İstanbul
31
2019
Şub Meniere Hastalığı
İzmir
5
2019
Şub Olgularla Rinoloji
Ankara
18
2019
Şub Östaki tuboplasti
İstanbul
21
2019
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale