Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otolarengoloji Arşivi » 1990 » Bilateral Abdüktör Paralizilerinde Trakeotomisiz Aritenoidopeksi (7 vaka üzerinde bir araştırma)
 

Bilateral Abdüktör Paralizilerinde Trakeotomisiz Aritenoidopeksi (7 vaka üzerinde bir araştırma)

Cura O., Günhan Ö., Ege Y., Yavuzer A.

Bilateral rekkürrens paralizili 7 vakada trakeotomi yapılamadan oral entübasyonla genel anestezi altında lateral servikotomi ile aritenoidopeksi yapılmıştır. Hiçbir vakada postoperatif komplikasyon izlenmemiş ve bütün vakalarda dispne giderilmiştir. Ekstra larengeal olan bu teknik, larenks içinde sekel ve doku kaybına yol açmaması ve bazı hastaların ameliyattan kaçınmalarına neden olan trakeotomiyi gerektirmemesi nedenleriyle bilateral larenks paralizilerinde uygulanan tekniklerin en uygunu olarak gösterilmiştir. Bu tekniğin tek sakıncası aritenoidi fikse eden sütür sorunudur. Ancak bu sorun da, yazarların 1977’de XIV. Ulusal KBB Kongresinde sundukları sütür materyali ile kolaylıkla giderilmektedir. Bu girişimde oral entübasyonun önemi üstünde durulmuş, ses açısından optimal fonksiyonel sonuç alınabilmesi için erkek vakalarda 6.5 No, kadın vakalarda 6 No entübasyon tübü kullanılması önerilmiştir.

Arytenoidopexy without Tracheostoma in Bilateral Abductor Paralysis (Report of 7 Cases)

Cura O., Günhan Ö., Ege Y., Yavuzer A.

In 7 cases with bilateral paralysis of the recurrent nerves arytenoidopexy has been performed without making tracheotomy under general anesthesia with oral intubation by lateral cervicotomy. In none of the cases post-operative complication has been seen and in all of the cases dyspnea has been relieved. This exrra-laryngeal tecnique has been relieved. This extra-larygeal technique has been shown as the most appropriate technique performed in bilateral laryngeal paralysis ecaumse of not leding to a saqueala and tissue loss in layrynx and not reqairing tracheotomy which causes some of the patients to keep away from the operation. The unique disadvantage of this technique is the problem of the suture which fixes the arytenoid. But this problem has also been relieved easily by the suture material which was presented by the authors in the 14th National OR: Congrass in 1977. It has been mentioned about the importance of the oral intubation and recommended tc use No. 6.5 intubation tube in male cases and No. 6 female cases to obtain optimum functional result in respect of voice.

Türk Otolarengoloji Arşivi 28(4)/214-217

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale