Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otolarengoloji Arşivi » 1990 » Stomatolojide Ameliyat Mikroskopu’nun Yeri
 

Stomatolojide Ameliyat Mikroskopu’nun Yeri

Cura O., Ege Y., Yavuzer A., Uluöz Ü.

Lenfoid doku ve anatomik yapı bakımından çok zengin bir bölgeyi kapsayan stomatolojide çeşitli lezyonların tanısı, klinik takibi ve tedavi sonuçlarının değerlendirimesinde ikonografinin önemi büyüktür. Yazarlar Ege Tıp Fakültesi KBB Anabilim Dalı’nde ağız içi lezyonlarının incelenmesinde ameliyat mikroskopu kullanıp lezyonları mikrofotografik olarak görüntüleme aşamasından sonra; ağız tabanı muayenelerinde, Wharton ve Stenon kanallarının kateterizasyon, siyalografi ve cerrahilerinde, dil hastalıklarının incelenmesinde ve ağız içi tüm diğer lezyonlarının muayene ve cerrahilerinde kullandıkları bu tekniğin stomatolojideki yerinin belirlenmesini amaçlamışlardır.

Use of the Operation Microscope in Stomatology

Cura O., Ege Y., Yavuzer A., Uluöz Ü.

Ichonography has a great importance in the diagnosis, clinical ensue and evaluating the treatment of the stomatologic lesions. Authors are using operation microscope for the examination of the floor of the mouth and tongue; cathatherisation, sialography and surgery of the Wharton and Stenon ducts; examination and surgery of other oral lesions and kating microfotographs of the stomotologic lesions. Giving the results, they searched the place of this technic in stomatologie.

Türk Otolarengoloji Arşivi 28(4)/222-225

KBB Dernek   | KBB Yeterlik Kurulu   | Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale