Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otolarengoloji Arşivi » 1990 » Extra Medüller Larinks Plasmasitomu
 

Extra Medüller Larinks Plasmasitomu

Özeri C., Samim E., Kocaoğlan A., Gürel T., Avunduk M.A., Ünver Ş.

Ekstramedüller plasmasitoma (EMP) genellikle baş ve boyuna lokalize olan nadir bir tümördür. Literatürde 300 civarında yayınlanmış vaka bulunmaktadır. Larinks tutulumu ise dünyada 62, Türk literatüründe ise 1 vaka’da bildirilmiştir. Primer EMP’ya %80-90 arasında ağız boşluğu ve üst solunum yollarında rastlanır. Erkeklerde 5 ve 6. dekadda sık görülür. Schridale 1906 yılında ilk defa bu antiteyi tanımlamıştır. Larinkste en sık tutulan bölge epiglottur. Vakamız ses kısıklığı, dispne, öksürük şikayeti olan 68 yaşında erkektir. Kitle sol kord vokalde lokalize olup sistemik tutulumla ilgili bulgu saptanamadı.

Extra Medullary Plasmacytoma of the Larynx

Özeri C., Samim E., Kocaoğlan A., Gürel T., Avunduk M.A., Ünver Ş.

Extramedullary Plasmacytoma (EMP) is a rare neoplasm generally localized to head and neck area. A total of 300 cases have been reported. Laryngeal localization has been reported in 62 cases. In Turkish publications only 1 case has been reported. Primory EMP is mostly encountered in the oral cavity or in the upper respiratory tract. It is more prevalent in men (211 t 411) and peaks at the 5th and 6th decades. This entity was first described by Schridale in 1905. Epiglottis is the most frequent localization in Larynx. Our case is a 68 years old man complaining of hoarsness, dyspnea and cough. The mass was localized at the left true cord. No finding of systemic EMP disease was found.

Türk Otolarengoloji Arşivi 28(4)/226-228

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale