Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otolarengoloji Arşivi » 1990 » Tükrük Bezi Tömürlerinde Tedavi Prensiplerimiz ve Kliniğimizin Sonuçları
 

Tükrük Bezi Tömürlerinde Tedavi Prensiplerimiz ve Kliniğimizin Sonuçları

Şenvar A., Demir A., Özden A.

Tükrük bezi tümörleri, histopatolojik yapıları bakımından çok değişiklikler gösteren tümörler olduğundan tedavileri konusunda halen tartışmalara neden olabilmektedir. Kliniğimizde tedavileri yapılan tükrük bezi tümörlü hastalar takdim edilerek bazı tedavi modaliteleri tartışılacaktır. Toplam 50 hastanın %64’ü parotis, %24’ü submandibuler gland ve %12’si minör tükrük bezlerinden kaynaklanan tümörlerdir. Malign tümörler %79, benign tümörler %21 oranlarında görülmüştür. Benign tümörlerinde etraf tükrük bezi ile birlikte parsiyel parotidektomi ve submandibuler gland eksizyonu tercih edilen tedavi şeklidir. Serimizde bu şekilde tedavi edilen benign tümörlerde nüks olmamıştır. Malign tümörlerde çok iyi bir patolog gereksinimi vardır ve tümörün alçak ya da yüksek grade malign oluşuna göre tedavi planlanır. Alçak dereceli malign tümörlerde total parotidektomi ve fasial sinirin korunması yeterli olmaktadır. Yüksek dereceli malign tümörlede ise fasial siniri de alarak geniş sahalı rezeksiyonlar mutlak gereklidir.

Our Treatment Principles and Resuts in Salivary Gland Tumors

Şenvar A., Demir A., Özden A.

There is still contraversy about the surgical treatment of salivary gland tumours, because of their complicated histopathologic structure. The patients who were treated in our clinic have been presented. We have seen %64 parotid and %24 submandibular localisations, while other %12 were originated from minor glands. There were %79 malign and %21 benign tumours. We prefere and believe rationality of treatment modalities of partial parotidectomy and total gland excision in benign tumours and total parotidectomy with preserving facial nerve in low grade, and total parotidectomy with sacrifying facial nerve in high grade malign tumours.

Türk Otolarengoloji Arşivi 28(4)/229-231

Oca Tiroidektomi & Parotidektomi
İstanbul
31
2019
Şub Meniere Hastalığı
İzmir
5
2019
Şub Olgularla Rinoloji
Ankara
18
2019
Şub Östaki tuboplasti
İstanbul
21
2019
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale