Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otolarengoloji Arşivi » 1990 » Bell Paralizisinde Diabetes Mellitus’un Rolü
 

Bell Paralizisinde Diabetes Mellitus’un Rolü

Şenvar A., Koçarslan S.

Bell paralizisinin etyolojisindeki değişik görüşlerden birisi de metabolik bozukluklardır. Diğer taraftan diabetik nöropatilere oldukça sık rastlanmaktadır. Bu nedenle çalışmamızda Bell paralizisi tanısı konulan hastalar diabetes mellitus yönünden araştırılmıştır. Bell paralizili 57 hastada kan şekeri ve glikoz tolerans testleri sonucu diabet oranı %28.5 olarak belirlenmiştir. Hastalığın etyolojisinde diabetes mellitusun da rol oynayabileceği, hastaların bu yönden de araştırılmalarında yarar olacağı kanaatine varılmıştır.

The Role Diabetes Melitus in Bell’s Palsy

Şenvar A., Koçarslan S.

Metabolic disorders are one of the opinions about the etyology of Bell’s Palsy. On the other hand diabetic neuropathy is one of the oldest and well known complications of diabetes mellitus. In this survery 57 Bell’s palsy patient have been investigated with blood sugar level and glicose tolerans test. The results showed that in these facial paralitic patients the range of diabetes mellitus is %28.5. It seems it is rational to examine these patients for metobolic diseases, especially diabetes mellitus.

Türk Otolarengoloji Arşivi 28(4)/232-233

KBB Dernek   | KBB Yeterlik Kurulu   | Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale