Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otolarengoloji Arşivi » 1990 » Eksternal Etmoidektomi
 

Eksternal Etmoidektomi

Akyıldız N., Özbilen S., Akman E., İnal E.İ., Göçmez M., Özerdem Ö.

Bu çalışmamızın amacı eksternal etmoidektominin diğer yaklaşımlara göre daha güvenli olduğunu vurgulamaktadır. Bu amaçla 78 vakalık etmoidektomi serimiz içinde 18 vakaya eskternal etmoidektomi uygulanmıştır. Etmoid sinusların cerrahisi, paranazal sinuslar içinde, anatomisi değişken olması ve tek bir kavite halinde olmaması sebebiyle bir takım güçlükler gösterir. Anatomisinin çok iyi kavranmamış olması,deneyimlerin az olması, kolay gibi görülmesi ve lokal anestezi ile uygulanması gibi sebeplerle internal etmoidektomi en sık uygulanan yöntemdir. Fakat amaç tam bir etmoidektomi yapmak olduğuna göre, internal olarak bütün labirente ulaşmak imkansızdır. Endikasyonlarının daha geniş olması, direkt görüş ve uygun iriş sağlaması, geniş bir eksplorasyon imkanı vermesi, sonuçta en az nüks ve komplikasyonunun görülmesi sebeiyle, eksternal etmoidektomi tercih edilmesi gereken yöntemdir.

External Ethmoidectomy

Akyıldız N., Özbilen S., Akman E., İnal E.İ., Göçmez M., Özerdem Ö.

The aim of our study is to emphasize the reliability of external ethmoidectomy when compared with the other approaches. In our 78 cases of ethmoidectomy series we also performed external ethmoidectomy to 18 cases. Among all the paranasal sinuses, because of its variable anatomy and being a nonunique cavity, the surgery of ethmoid sinus shows various difficulties. Causes such as insufficient understanding of its anatomy, less experience and easy performance under local anesthesia render internal ethmoidectomy as an usual approach. But while the aim is to perform a complete ethmoidectomy it is impossible to reach the whole labyrinth internally. Because of its wider indications,direct visualisation, suitable approach and large exploration field with less recurrence and complication external ethmoidectomy should be choosen as a preference method.

Türk Otolarengoloji Arşivi 28(4)/238-240

Oca Tiroidektomi & Parotidektomi
İstanbul
31
2019
Şub Meniere Hastalığı
İzmir
5
2019
Şub Olgularla Rinoloji
Ankara
18
2019
Şub Östaki tuboplasti
İstanbul
21
2019
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale