Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otolarengoloji Arşivi » 1990 » Total Larenjektomi Piyeslerinde Larenks Kanseri Yayılımının Histopatolojik Olarak Araştırılması
 

Total Larenjektomi Piyeslerinde Larenks Kanseri Yayılımının Histopatolojik Olarak Araştırılması

Şenocak F., Öz F., Şekercioğlu N.

50 total larenjektomi piyesi tüm organ kesitleri ile histopatolojik olarak incelendi. Klinik, makroskopik ve mikroskopik değerlendirmeler birbirleri ile karşılaştırıldı. Araştırmamızda supraglottik tümörlerin %88.8 oranında prepiglottik bölge invazyonuna neden oldukları, %33.3 oranında paraglottik bölge invazyonu yaptıkları ve genellikle tiroid kartilaj invazyonuna neden olmadıkları saptandı. Transglottik tümörlerde konus elastikusun kuvvetli bir bariyer olduğu ve aritenoid kartilaj invazyonunun % 19.6 oranında olduğu gözlendi. Çalışmamızda tiroid kartilajın tümörle invazyonunun tiroid kartilaj ossifikasyonu ve tümör boyutları arasındaki ilişki araştırıldı. Tümör boyutları ve histopatolojik derecelendirme arasında ilişki saptanamadı.

Histopathologic Study of Laryngeal Carcinoma Spread in Total Laryngectomy Specimens

Şenocak F., Öz F., Şekercioğlu N.

Pathologic specimens of 50 cases with total laryngeçtomy have been examined histopathologically by obtaining the cross sections of all the organ. The results of the clinical, macroscopic, and microscopic evaluations are compared with each other. Our investigation revealed that 88.8 % of supraglattic region, where paraglottic invasion was encountered in 33.3 %, and usually they didn’t cause any thyroid cartilage invasion. It was observed that conus elasticus was a strong barrier in transglottic tumors, and the arytenoid cartilage was invaded in 19.6 % of the cases. In our study, it is investigated whether the tumoral invasion of thyroid cartilage is related to the classification of the thyroid cartilage and the tumor size. No relationship was fonud between the tumor size and the histopathologic grading.

Türk Otolarengoloji Arşivi 28(4)/249-252

Oca Tiroidektomi & Parotidektomi
İstanbul
31
2019
Şub Meniere Hastalığı
İzmir
5
2019
Şub Olgularla Rinoloji
Ankara
18
2019
Şub Östaki tuboplasti
İstanbul
21
2019
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale