Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otolarengoloji Arşivi » 1991 » Kronik Süpüratif Otitis Medialı 165 Olguda Lokal Medikal Tedavi
 

Kronik Süpüratif Otitis Medialı 165 Olguda Lokal Medikal Tedavi

Bora F., Bilgin H.

K.S.O.M.’lı 165 olguluk bu çalışmada hasta kulak sırasıyla serum fizyolojik, oksijenli su alkol borik satüre veya sirke ve lokal antibiyotik ile yıkanarak aspire edilmiştir. Bu lokal uygulama ile 165 hastanın %72.72’sinde tedavi başarılı olmuştur. Lokal medikal uygulamaya rağmen olumlu sonuç alınamayan hastaların kulaklarında kolesteatom, polip ve granülasyon dokusunun ayrı ayrı veya birlikte yer aldığı görülmüştür. Bu çalışma benzer çalışmalarla kıyaslanarak lokal medikal kulak tedavisinin önemi gözden geçirilmiş, 165 olguluk seride lokal uygulmanın faydası bir kere daha ortaya konmuştur.

Local Medical Treatment in 165 Cases of C.O.M.

Bora F., Bilgin H.

165 patients with suppurative otitis media had their ears irrigated first with saline and then its hydrogen peroxide, saturated borate solution in alcohol or pasteurized vinegar. All liquids were immediately aspirated from the cavity. This local teratment was successful in alleviating the symptoms in 72.72 % of the patients. The failures were due to colesteatoma, polyp and granulation tissue presenting together or alone.

Türk Otolarengoloji Arşivi 29(1)/4-5

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale