Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otolarengoloji Arşivi » 1991 » Allerjik Rinit Tedavisinde Bechlamethazone Dipropionate
 

Allerjik Rinit Tedavisinde Bechlamethazone Dipropionate

Nalça Y., Ünal A., Arvent M., Özgirgin N., Kemiksiz E., Sav A.

Allerjik rinit inhale edilen allerjenlerin mükoz membranı etkilemesi sonucu burun mukozasında meydana gelen Tip 1 duyarlık reaksiyonudur. Burun kaşıntısı, nasal konjesyon, seröz veya serömüköz hipersekresyon ve aksırık nöbetleri bu hastalığın karakteristik semptomlarıdır. Allerjik rinitte medikal veya hiposensitizasyon immünoterapi tedavi uygulanmaktadır. Bu çalışmada kan ve nazal yaymada eozinofili sayısı serum 1gE düzeyini mukozal histopatoloji kriterlerini göz önünde tutarak Bechlamethazon dipropianatın allerjik rinit tedavisindeki etkinliğini göstermek amaçlanmaktadır. Tedavi sonrası yapılan tetkiklerde yukarda sayılan kriterlerde bariz düzelme kaydedilmiştir.

Beclamethazone Dipropionate in Alergic Rhinitis Treatment

Nalça Y., Ünal A., Arvent M., Özgirgin N., Kemiksiz E., Sav A.

Allergic Rhinitis is a Type I Hypersensitivitiy reaction of the nasal mucosa to inhaled allergens. Nasal itching congestion sneezing and serous or seromucous hypersecretion are typical symptoms. Medical therapy or immunotherapy are applied. This study collects data such as peripheric blood and nasal smear eosinophil counts, plasma 1gE level and mucosal histopathology to evalulate the effectiveness of Bechlamethazone Dipropionate in controlling alergic rhinitic symptoms. Post treatment results of laboratory investigations showed significant improvement.

Türk Otolarengoloji Arşivi 29(1)/6-8

Oca Tiroidektomi & Parotidektomi
İstanbul
31
2019
Şub Meniere Hastalığı
İzmir
5
2019
Şub Olgularla Rinoloji
Ankara
18
2019
Şub Östaki tuboplasti
İstanbul
21
2019
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale