Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otolarengoloji Arşivi » 1991 » Nazofarenks Kitlelerinin Orta Kulakta Effüzyon Oluşumundaki Patojenetik Rolü
 

Nazofarenks Kitlelerinin Orta Kulakta Effüzyon Oluşumundaki Patojenetik Rolü

Çelikoyar M., Üneri C., Şehitoğlu M.A.

Çocukluk çağının en sık kulak hastalığı olan effüzyonlu otitis medianın patogenezi hala aydınlatılabilmiş değildir. KBB hekimleri arasında yaygın olan bir görüşe göre adenoidektomi orta kulaktaki effüzyonun giderilmesine yardımcı olmaktadır. Ancak, adenoidal dokuların çıkarılmasının hangi mekanizma ile orta kulaktaki effüzyonun giderilmesini sağladığı gösterilmiş değildir. Ayrıca, adenoid dokusunun ne şekilde orta kulak effüzyonu oluşturduğu da anlaşlmış değildir. Bu nedenle biz 24 kobayda (Guinea pig) nazofarenks kitlesi oluşturarak tek başına bir kitlenin etkisini değerlendirmek istedik. Nitekim inert bir kitlenin orta kulakta effüzyon birikimine neden olmadığını saptadık. Sonuçlarımız adenoid dokularının veya herhangi bir nazofarenks kitlesinin yalnız başına orta kulak effüzyonu oluşturmaktan uzak olduğunu göstermektedir.

Pathogenetic Role of a Nasopharyngeal Mass on the Production of Middle Ear Effusion

Çelikoyar M., Üneri C., Şehitoğlu M.A.

The pathogenesis of otitis media with effusion (OME) most prevalent disease of childhood-concerning surgical ear diseases, is still unclear. There is a common beief among ENT surgeons that adenoidectomy is helpful for the relief of the middle ear effusion (MEE). However there is no proved effect of adenoidectomy whereas by which mechanism adenoideal tissues cause MEE or removal of this tissue relieves MEE is not understood. So, we produced a nasopharyngeal mass in 24 guinea pigs, to evaluate the effect of a mass, free from any other effect, upon middle ear cleft. Thus, we demonstrated that an inert nasopharyngeal mass is far from producing any kind of MEE. Our results indicate that adenoideal tissues or any kind of nasopharyngeal mass will not produce MEE alone.

Türk Otolarengoloji Arşivi 29(1)/16-17

Oca Tiroidektomi & Parotidektomi
İstanbul
31
2019
Şub Meniere Hastalığı
İzmir
5
2019
Şub Olgularla Rinoloji
Ankara
18
2019
Şub Östaki tuboplasti
İstanbul
21
2019
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale