Larenks Kanserleri

Gürsan Ö., Kaynar İ.

Kliniğimizde tedavi ettiğimiz 59 larenks kanserli olgu yaş, cins, başvuru semptomları, olumsuz alışkanlıkları TNM sınıflama ve evrelendirme lenf nodu metastazı ile tümörün anatomik lokalizasyonu arasındaki ilişki uygulanan tedavi yöntemleri ve sonuçları yönünden gözden geçirilmiştir.

Carcinoma of the Larynx

Gürsan Ö., Kaynar İ.

59 cases of carcinoma that are treated in our clinic are reviewed from the points of age, sex, administrating symptoms, harmful habits TNM classification and staging correlation between lymph node metastasis and the anatomic localization of the tumor, treatment procedures and results.

Türk Otolarengoloji Arşivi 29(1)/18-19

KBB Dernek   | KBB Yeterlik Kurulu   | Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale