Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otolarengoloji Arşivi » 1991 » Timpanoplastide Formaldehid ile Hazırlanmış Fasya Kullanımı
 

Timpanoplastide Formaldehid ile Hazırlanmış Fasya Kullanımı

Muhtar H., Karagöz M., Candan S., Yücetürk A.V.

Formaldehit ile prepare edilmiş temporal adale fasyası kullanılan 54 timpanoplasti ve miringroplasti vakasında aldığımız sonuçlar taktim edildi. Bu yöntem ile gözlediğimiz postop perforasyon oranı %10.7, greft lateralizasyonu ve greft kayması oranı ise %7.1 olarak tespit edildi. Daha önce kullandığımız klasik kurutma yöntemi ile aldığımız sonuçlarda perforasyon oranı %26’lara kayma ve lateralizasyon oranı ise %30’lara kadar varabilmekte idi. Sonuç olarak formaldehit ile prepare edilmiş temporal adale fasyasının timpanik membran perforasyonlarının kapatılmasında oldukça kullanışlı ve tavsiye edilebilecek bir yöntem olduğunu söyleyebiliriz.

Use of Formaldehyde Processed Temporal Fascia in Tympanoplasty

Muhtar H., Karagöz M., Candan S., Yücetürk A.V.

In this review 54 cases of tympanoplasty or myringoplasty with tympanic membrane reconstruction are presented. Postoperative perforation rate was 10.7%, blunting and/or lateralisation of the graft was 7.1%. With classical dry fascia technique we had a perforation rate of 26% and a lateralisation rate of up to 30%. In conclusion we can say that this technique is an effective method for the closure of tympanic membrane perforations.

Türk Otolarengoloji Arşivi 29(1)/23-25

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale