Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otolarengoloji Arşivi » 1991 » Vestibüler Nörinitli Hastalarda Stapes Refleks Anomalileri
 

Vestibüler Nörinitli Hastalarda Stapes Refleks Anomalileri

Karasalihoğlu A., Koten M.

Vestibüler nörinitli olgularda vertigo sırasında saptanan stapes refleks değişiklikleri (stapes refleks yokluğu ya da amplitüd düşüklüğü latent period uzaması) vertigo geçtikten sonra aynı hastalarda yapılan testlerin sonuçları ile karşılaştırılmıştır. Refleks değişikliklerinin vertigo sonrasında normale dönmesi bu bulguların vestibüler nörinitte de diğer retrokoklear lezyonlardaki gibi elde edilebileceğini göstermektedir. Ayrıca saptanan değişiklikler vestibüler nörinitte lokalizasyonunu beyin sapında olduğunu destekler görünmektedir.

Abnormalities of the Stapedius Reflex in Patients with Vestibular Neuritis

Karasalihoğlu A., Koten M.

Analysis of the latency amplitude and threshold characteristics of the stapedius reflex in patients with vestibular neuronitis are described. Alterations in the stapedius reflex included increase in letency, decrease in amplitude and absence of the reflex. This study suggests that abnormalities of the stapedius reflex can be associated with vestibular neuronitis as well as with acoustic neuromas and other retrocochear lesions. These abnormal findings ities in vestibular neuronitis support a brain-stem localisation as the site of lesion in this disease.

Türk Otolarengoloji Arşivi 29(1)/26-28

KBB Dernek   | KBB Yeterlik Kurulu   | Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale