Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otolarengoloji Arşivi » 1991 » ERA’nın KBB’de ve Akustik Nörinom Tanısında Yeri
 

ERA’nın KBB’de ve Akustik Nörinom Tanısında Yeri

Katırcıoğlu S., Katırcıoğlu S., Candan H., Bozyiğit C., Şiraneci H.

Bu çalışmanın amacı koklear ve retrokoklear patolojilerin ayırıcı tanısında BERA’nın önemini vargulamaktır. Aynı zamanda Bera ile tanı konan iki akustik nöroma olgusu da sunulmaktadır.

Place of ERA in ENT and Acoustic Neuroma Diagnosis

Katırcıoğlu S., Katırcıoğlu S., Candan H., Bozyiğit C., Şiraneci H.

The aim this report is to emphasize the importance of BERA in the differential diagnosis of cochlear and retrocochlear pathologies. In this report we present two cases of acoustic neuronma which has been diagnosed wiht BERA.

Türk Otolarengoloji Arşivi 29(1)/28-30

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale