Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otolarengoloji Arşivi » 1991 » Larenks Kanserlerinde İkinci Primer Tümörler
 

Larenks Kanserlerinde İkinci Primer Tümörler

Gerçeker M., Demireller A., Saatçi M.R.

İkinci primer tümörler baş ve boyun bölgesinde en sık larenks ve oral kavite malignitelerinde görülmektedirler. İkinci primer tümörlerin larenks kanserlerinde oluşma riski % 14-20 olarak bildirilmektedir. Özellikle bazı hastalar ikinci primer tümör oluşması açısından yüksek risk grubunu oluşturmaktadır. İkinci primer tümörlerin erken dönemde tesbiti ile radikal olarak tedavileri mümkündür. Bu nedenle, indeks tümörün tesbitinden itibaren yakın hasta takibinin ve rutin panendoskopik incelemelerin önemi büyüktür. Bu çalışmada Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İbn-i Sina Hastanesi KBB Bölümünde ikinci primer tümör tanısı konarak tedavi edilen beş olgu sunulmuş ve konu ile ilgili literatür gözden geçirilmiştir.

Second Primary Tumors in the Carcinoma of the Larynx

Gerçeker M., Demireller A., Saatçi M.R.

Larynx and oral cavity are the most common locations for second primary tumors in head and neck cancer patients. The incidence of second primary tumors in larygeal carcinomas has been reported to be 14-20%. Particularly some patients are more prone to develop second primary tumors, forming high risk groups. Curative treratment of second primary tumors is possible with early detection. Therefore after the diagnosis of the index tumor, intensive screening of the patients during follow-up with panendoscopic examination is recommended. In this study, 5 second primary tumor cases which were diagnosed and treated at the ENT department of University of Ankara, İbn-i Sina Hospital have been presented and the related literature has been reviewed.

Türk Otolarengoloji Arşivi 29(1)/33-35

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale