Pendred Sendromu

Dündar A., Kahramanyol M., Muş N., Yetişer S.

Pendred sendromu konjenital herediter işitme kayıpları içinde önemli oranda yer tutan bir antitedir. Bilinen bir tedavisi olmayan bu sendrom sensorinöral işitme kaybı, tiroid bezinde iyodun organifikasyonunda bozulma ve guvatrdan oluşmaktadır. Bu çalışmada son yıllarda rastlamış olduğumuz 4 vaka analiz edilmiş ve konu ile ilgili literatür gözden geçirilmiştir.

Pendred’s Syndrome

Dündar A., Kahramanyol M., Muş N., Yetişer S.

Pendred’s syndrome occupies a large percentage amongst the congenital hereditary hearing losses. This syndrome cosists of sensorineural hearing loss defective iodine organification and goitre. Up to date there is no a known therapy for this entity. Recently encountered four cases have been analyzed and the concerned literature reviewed.

Türk Otolarengoloji Arşivi 29(1)/44-45

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale