Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otolarengoloji Arşivi » 1991 » Yukarı Solunum Yolu Obstruksiyonlu Hastalarda Enürezis Nokturna
 

Yukarı Solunum Yolu Obstruksiyonlu Hastalarda Enürezis Nokturna

Üneri C., Tutkun A., Şehitoğlu M.A.

Günümüzde giderek daraltılan tonsillektomi adenoidektomi endikasyonları adenotonsiller hiprtrofiili çocuklarda gelişebilecek komplikasyonlarda yükselme eğilimi oluşturmaktadır. Hypoventilasyon sonucu oluşan hiperkapni, hipoksi ve asidoz nedeniyle gelişebilen olaylardan biri de Enürezis Nokturnadır. Kliniğimizde tonsillektomi adenoidektomi operasyonu uygulanan 87 çocuk üzerinde bu ilişki araştırılmıştır. 87 hastadan 13’ünde (%14.9) Enürezis Nokturna yakınması izlenmiş, hastalarımızın 8’i (%9.1) post-op döneminde yakınmalarından kurtulurken, 2 hastamızda (%2.2) yakınmalarda azalma izlenmiş, 3 hastamız ise (%3.4) yakınmalarında belirgin bir düzelme olmadığını vurgulamıştır.

Enuresis Nocturna in Adenotonsillar Hypertrophy

Üneri C., Tutkun A., Şehitoğlu M.A.

Primary care physicians become increasingly reluctant to refer children fortonsillectomy and adenoidectomy during the past years while antimicrobial therapy for acutetonsillitis and acute otitis media has become more common. For his reason, more children retain tonsils and adenoids sand prone to consequences of airway compromise. One of the consequences is Enüresis Nocturna. This study evaluates the relation ship between Enüresis Nocturna and upper airway obstruction caused by adenotonsillar hypertrohy. Among 87 children who were operated on, 13 had enüresis nocturna. After 1 year follow up 8 patients were free of their complaints, while 2 of them mentioned less frequent enüresis nocturna and 3 had no change in their complaints.

Türk Otolarengoloji Arşivi 29(1)/49-51

Oca Tiroidektomi & Parotidektomi
İstanbul
31
2019
Şub Meniere Hastalığı
İzmir
5
2019
Şub Olgularla Rinoloji
Ankara
18
2019
Şub Östaki tuboplasti
İstanbul
21
2019
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale