Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otolarengoloji Arşivi » 1991 » Bir Olgu Nedeniyle Glomus Vagale
 

Bir Olgu Nedeniyle Glomus Vagale

Külekçi M., Devge K.C., Tuncer E., Erdibil H.H., Çoban O.

Glomus Vagale tümörleri parafarengeal bölgede görülen nadir baş boyun tümörlerindendir. İki yıldır boyunda ağrılı bitle şikayeti olan bir olguda, BT ve selektif karotis anjiografisi tetkikleri ile infratemporal fossadan hipofarenkse uzanan kitle saptandı ve glomus vagale tanısı kondu. Preoperatif embolizasyon sonrası, ekstranal karotis arter ve internal jifuler ven bağlanarak ven vagus kesilerek bu vasküler kitle ince disseksiyon ile ciddi bir kanama olmaksızın eksize edildi. Bu makalede glomus vagale ile birlikte paragangliomalar tartışılarak son literatürler gözden geçirildi ve bu konudaki görüş ve öneriler dile getirildi.

Vagal Body Tumors: A Case Report

Külekçi M., Devge K.C., Tuncer E., Erdibil H.H., Çoban O.

Tumors of vagal body are rare growths of the head and neck region found in the parapharyngeal space. A 61 years old patient with a painful mass on the neck for two years was examined with CT and selective carotid angiography and found to have a mass lying under the infra temporal fossa down to hypopharynx and diagnosed as vagal body tumor. Following preoperative embolization the tumor was excised by ligation of the external carotid artery, internal jugular vein and section of vagus nerve with careful dissection and little hemorrhage. Vagal body tumors and generally paragangliomas were discussed in this article and recent literature was reviewed.

Türk Otolarengoloji Arşivi 29(1)/56-58

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale