Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otolarengoloji Arşivi » 1991 » Seröz Otitis Media Olgularında Tympanotmetrik Bulguların Operasyon Bulgularıyla Karşılaştırılması
 

Seröz Otitis Media Olgularında Tympanotmetrik Bulguların Operasyon Bulgularıyla Karşılaştırılması

Cenik Z., Uyar Y., Kadakal R.

Seröz otitis media teşhisinde tympanometri ve odyometrinin değeri araştırılmış ve operasyon bulgularıyla karşılaştırılmıştır. Tip B tympanogramının ve negatif basıncın her zaman orta kulakta sıvıya şiaret etmediği ve vakalarımızın ancak % 72.44’ünde doğru sonuç verdiği tespit edilmiştir. Odyometrik incelemede hava yolundan kayıp 30.3 dB olarak bulunmuştur.

The Value of Audiometry and Tympanometry in the Diagnosis of Serous Otitis Media and Comparison with Operation Findings

Cenik Z., Uyar Y., Kadakal R.

The value of audiometry and tympanometry in the diagnosis of serous otitis media was researched and compared with the operation findings. İt was shown that the negative pressure in middle ear, type B tympanogram would not always be the sing of fluid in the middle ear and it was concluded that type B tympanogram gives correct result, in 72.44 % of patients. In the audiometric investigation mean 30.3 dB of hearing loss by air was established.

Türk Otolarengoloji Arşivi 29(2)/65-67

Oca Tiroidektomi & Parotidektomi
İstanbul
31
2019
Şub Meniere Hastalığı
İzmir
5
2019
Şub Olgularla Rinoloji
Ankara
18
2019
Şub Östaki tuboplasti
İstanbul
21
2019
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale