Rabdomiyosarkom

Sunay T., Çölhan İ., Topuz B.

Rabdomiyosarkom baş-boyun bölgesinin en sık rastlanan sarkomatoz lezyonudur. Tanı ve tedavi zor olan bir bir tümördür. Son yıllarda immunositokimyasal boyama tekniklerinin kullanılması ile kesin teşhis kolaylaşmıştır. Tedavide ise uygulanagelmekte olan cerrahi tedaviye kemoterapi ve radyoterapinin eklenmesi ile 5 yılık sürvi oranlarında artış sağlanmıştır. Bu bilgiler ışığında bir nazofarenks rabdomiyosarkomu son literatür bilgileride taranarak sunuldu.

The Rhabdomyosarcoma

Sunay T., Çölhan İ., Topuz B.

The Rhabdomyosarcoma: Still presenting Diagnostik Problem Rhabdomyosarcoma is the most commen sarcoma of the head and nevk region. It’s diffucult to diagnose and to cure it. In the last years, with the availabity of immunocytochemical techniques, the diagnos has become more easier. Combination of surgery with chemotherapy and radiotherapy has increased 5 years survival rates considerably. Under the light of these knowledge; a nasopharygeal rhabdomyosarcoma is reporter. Recent literatüre knowledge is also given here.

Türk Otolarengoloji Arşivi 29(2)/86-89

Oca Tiroidektomi & Parotidektomi
İstanbul
31
2019
Şub Meniere Hastalığı
İzmir
5
2019
Şub Olgularla Rinoloji
Ankara
18
2019
Şub Östaki tuboplasti
İstanbul
21
2019
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale