Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otolarengoloji Arşivi » 1991 » Koanal Atrezide Acil Tanı ve Tedavi
 

Koanal Atrezide Acil Tanı ve Tedavi

Çilingiroğlu T., Değer K., Uluğ T., Keleş N., Üzeyir M.

Koanal atrezi tek veya çitf taraflı olabilir. Çift taraflı atrezi acil bir durumdur. Bu tebliğde bir bilateral atrezi vakası sunulmuş ve buradan hareketle atrezinin iki tipi, kliniği, tanıya varmada ve tedavide ki farklı görüşler tartışılmıştır. Bilateral koanal atrezilerde solunum sıkıntısı ön plandadır. Bu durum yaşamı tehdit ettiğinden tanı süratle konulmalı ve en kısa zamanda en kolay tedavi uygulanmalıdır. Halbuki unilateral koanal atrezide sorun ileri yaşlarda kendini belli eder. Şikayetler ise sadece burun tıkanıklığı veya burun akıntısıdır. Tanı ve tedavisi elektif koşullarda yapılır.

Emergency Dıagnosis and Treatment In Choanal Atresia

Çilingiroğlu T., Değer K., Uluğ T., Keleş N., Üzeyir M.

Choanal atresia my be unilateral or bilateral. Bilateral atresia is an emergency event. The aim of this article is to report a "bilateral atresia" case and to discuss the two types of choanal atresia, the diagnosis and treatment in clinical manuel aspects in this example. Since bilateral choanal atresia is a respiratory emergency, the diagnosis should be made immediately and the correction should be performed in emergency by using the easiest method. However in unilateral choanal atresia we usually face with the problem late in life. The patients generaly just complain about nasal stiffness or rhinorrhea. Diagnosis and correction are made in elective conditions.

Türk Otolarengoloji Arşivi 29(2)/104-105

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale