Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otolarengoloji Arşivi » 1991 » Septum Deviasyonlu Hastalarda Postoperatif Uygulanan Bilateral Anterior Burun Tamponunu Kan Gazlarında Etkisi
 

Septum Deviasyonlu Hastalarda Postoperatif Uygulanan Bilateral Anterior Burun Tamponunu Kan Gazlarında Etkisi

Yöndemli F., Kadakal R., Ünlü H.

Septum nazi deviasyonu dolayısıyla SMR ve septoplasti yapılan 30 vakaya bilateral anterior burun tamponu uygulanmıştır. Tampon burunda iken ve çıkarıldıktan 24 saat sonra arteryel kan alınarak pO2 ve pCO2 değerleri tayin edilmiştir. Sonuçların istatistik analizine göre pO2’deki değişim anlamsız (p büyüktür 0.05), pCO2 değerindeki değişim ise anlamlı (p küçüktür 0.05) bulunmuştur.

The Effects of Bilateral Anterior Nasal Package on the Blood Gases on the Patients .....

Yöndemli F., Kadakal R., Ünlü H.

Bilateral anterior nasal package was applied to 30 patients whom SMR and septoplasty applied because of septal deviation. Arterial blood samples were obtained befre and 24 hours following the removal of packing and pO2 and pCO2 values were determined. According to statistical analysis of results, the changes on pO2 was not significant (p büyüktür 0.05) though changes on pCO2 was significant küçüktür 0.05).

Türk Otolarengoloji Arşivi 29(2)/132-134

KBB Dernek   | KBB Yeterlik Kurulu   | Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale